در حال حاضر جشنواره تخفیفی در حال اجرا نیست. در صورتی که محموعه چرم شهریاری جشنواره ای اجرا کند و در آن محصولات خود را به صورت تخفیف دار ارائه کند، در این صفحه به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد. همچنین در صورتی که مایل هستید اولین نفری باشید که از این جشنواره ها مطلع می‌شود، شماره خود را برای ما قرار دهید تا از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی کنیم.